Jag har bokat biljetter med entré en tid för inpassering - kan jag komma tidigare eller senare? 

Tidsbokningen av entrébiljetterna är en åtgärd för att minska köbildningen i entréerna. Det är inte möjligt att använda biljetterna tidigare men du kan alltid komma till parken inom en timme från din bokade tid.