Vi förebygger halka i parken på olika vis. Till exempel genom att skotta och sanda vid behov.