Vi har inga grillplatser där man kan grilla medhavd korv. Man kan köpa korv grillad korv i några av våra matenheter.