Parkeringsavgiften betalas vid avresa både på stora parkeringen (vid huvudentrén) och på Apans parkering. Var uppmärksam på skyltningen.