Betalas parkeringsavgiften vid ankomst eller avresa? 


Parkeringsavgiften betalas vid avresa på stora parkeringen (vid huvudentrén) och vid ankomst på Apans parkering. Var uppmärksam på skyltningen.