När parken stängt har du 30 minuter på dig att röra sig mot utgången.