Finns det amningsrum? 


Ja, amningsrum finns i Bamses Värld och i Barnens Lantgård.