Är det tillåtet att färdas med hjälpmedel som t.ex. cykel i djurparken? 


Då djurparken är väldigt kuperad är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att ta med hjälpmedel som cykel, skateboard, hooverboard, rollerblades eller kickboard in i djurparken.