Om du tappar bort ditt barn kan du alltid kontakta någon av parkens medarbetare som gärna hjälper dig. Ta gärna ett kontaktarmband och fäst på barnets arm i förebyggande syfte vid ankomst till parkens entré.