Vad händer om jag tappar bort mitt barn? 


Om du tappar bort ditt barn kan du alltid kontakta någon av parkens medarbetare som gärna hjälper dig. Ta gärna ett kontaktarmband och fäst på barnets arm i förebyggande syfte vid ankomst till parkens entré.