Finns hjärtstartare på hotellet? 


Självklart! Vi har två hjärtstartare. En i receptionen och en i spa-avdelningen.