Om du tappar bort ditt barn kan du alltid kontakta någon av parkens medarbetare som gärna hjälper dig. Ta gärna ett kontaktarmband och fäst på barnets arm i förebyggande syfte vid ankomst till parkens entré. Där kan du skriva ditt telefonnummer om ni kommer i från varandra. Förbered gärna ditt barn med info om att prata med en medarbetare om ni skulle komma bort i från varandra.