Hur uppdaterar jag mina uppgifter eller foto på kortet? 


Kontakta oss med kortnummer och information om vilka uppgifter du önskar uppdatera. Det är inte möjligt att byta ägare på kortet.