Är det tillåtet att grilla i djurparken? 


På grund av brandrisken råder grill- och eldningsförbud i hela djurparken.