På grund av brandrisken råder grill- och eldningsförbud i hela djurparken.