Familjedelning är en ny funktion som lanseras till säsongen 2023.

Med hjälp av Familjedelning kan du dela barnkort till andra familjemedlemmar så att de också kan visa kortet på sina Mina sidor. 

Du kan alltså dela det med till exempel, en annan förälder, mor- och farföräldrar m.fl.

Den som har fått ett kort familjedelat till sig kan se aktuella platsreservationer samt göra nya platsreservationer förutsatt att det finns utrymme för fler platser att boka. 


För närvarande finns det enstaka kort som delningsfunktionen inte fungerar med och detta kommer att vara tillgängligt i samband med att parken öppnar till påsk 2023. 


Kom ihåg att kortet fortsatt är personligt och endast kan nyttjas för inpassering av den registrerade innehavaren.