Kolmårdens Wild Card är personliga och kan nyttjas av den som är registrerad ägare på kortet. För att underlätta för familjer där barnen besöker parken med olika vuxna har vi skapat familjedelning så att barnkortet kan visas på flera Mina sidor-konton samtidigt.Med hjälp av Familjedelning kan du dela barnkort till andra familjemedlemmar så att de också kan visa kortet på sina Mina sidor. Du kan alltså dela det med till exempel, en annan förälder, mor- och farföräldrar m.fl.

Den som har fått ett kort familjedelat till sig kan se aktuella platsreservationer samt göra nya platsreservationer förutsatt att det finns utrymme för fler platser att boka. 


På Mina Sidor kan du under fliken Familjedelning dela ett barnkort med en annan profil.


För närvarande finns det enstaka kort som delningsfunktionen inte fungerar med. Kom ihåg att kortet fortsatt är personligt och endast kan nyttjas för inpassering av den registrerade innehavaren.