Ordnings- och trivselregler på Kolmårdens Djurpark

Kolmården ska vara en trygg och säker plats för alla. Därför finns det ordnings- och trivselregler som alla våra gäster måste följa under sitt besök hos oss.

 • Säkerhetskontroller kan komma att genomföras för att medges entré till parken eller delar av parken. I säkerhetskontrollen kontrolleras väskor och andra skrymmande föremål, t.ex. större jackor, picknickkorgar och påsar etc. Väskan är under hela kontrollen under god uppsyn av ägaren. Noggrannare visitationer kan förekomma vid behov. En handhållen metallscanner (metalldetektor) kan komma att användas för att effektivisera kontrollen av framförallt större väskor men även för att slumpvis kunna användas vid behov. Även barnvagnar och rullstolar kontrolleras. Parken förbehåller sig rätten att avvisa gäster som motsätter sig kontrollen.
 • Följ alltid de säkerhetsangivelser som finns eller som förmedlas av personalen.
 • Du får aldrig utsätta dig själv eller någon annan för fara genom att bryta mot våra säkerhetsregler.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig alkoholhaltiga drycker in i parken.
 • Behandla alla med respekt, så väl gäster som medarbetare.
 • Du får inte tränga dig i köer.
 • Du får inte försöka fuska med biljetter eller årskort.
 • Du får inte bryta mot lagen eller de lokala ordningsföreskrifterna.
 • Du får inte störa den allmänna ordningen eller motarbeta vårt arbete med att upprätthålla ordningen.
 • Kläder eller symboler som kan upplevas som stötande är inte tillåtet (Kolmården förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde).
 • Hundar och andra sällskapsdjur är inte tillåtna inne i parken (med undantag för ledarhundar).
 • Kolmården strävar efter att vara en rökfri park och därför är rökning endast tillåten på anvisade rökplatser, detta inkluderar även e-cigaretter.
 • Du får inte ge mat till djuren.Följande får inte medtagas in i parken

 • Sparkcykel/scooter
 • Skateboard/Hooverboard/Rullskridskor
 • Cykel
 • Husdjur
 • Grillar
 • Drönare
 • Alkohol
 • Ljudanläggningar
 • Farliga föremål

Kolmården förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde.


Om du bryter mot reglerna kan du avvisas från parken och om du har säsongskort kan det konfiskeras.