Ordnings- och trivselregler på Kolmårdens Djurpark

Kolmården ska vara en trygg och säker plats för alla. Därför finns det ordnings- och trivselregler som alla våra gäster måste följa under sitt besök hos oss.

 • Som ett led i vår ambition att skapa en trygg och säker park kan säkerhetskontroller genomföras. Säkerhetskontrollen syftar till att säkerställa att ingen tar med sig föremål in i parken som kan vara skadliga för andra. Säkerhetskontrollen kan inkludera alla inpasserande eller slumpvis utvalda gäster. Kolmården förbehåller sig rätten att avvisa gäster som motsätter sig kontrollen.
 • Du får aldrig utsätta dig själv eller någon annan för fara genom att bryta mot våra säkerhetsregler.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig alkoholhaltiga drycker in i parken.
 • Behandla alla med respekt, så väl gäster som medarbetare.
 • Du får inte tränga dig i köer.
 • Du får inte försöka fuska med biljetter eller årskort.
 • Du får inte bryta mot lagen eller de lokala ordningsföreskrifterna.
 • Du får inte störa den allmänna ordningen eller motarbeta vårt arbete med att upprätthålla ordningen.
 • Vi är en djur- och nöjespark och vår främsta uppgift är att sprida glädje. Därför ber vi våra gäster att inte bära kläder eller symboler som kan upplevas som stötande.
 • Hundar och andra sällskapsdjur är inte tillåtna inne i parken (med undantag för ledarhundar).
 • Kolmården strävar efter att vara en rökfri park och därför är rökning endast tillåten på anvisade rökplatser, detta inkluderar även e-cigaretter.
 • Du får inte ge mat till djuren.Följande får inte medtagas in i parken

 • Skateboard, Hooverboard, sparkcykel, cykel eller andra fritidsfordon 
 • Husdjur – med undantag för ledarhundar/servicehundar
 • Grillar
 • Ljudanläggningar 
 • Alkohol
 • Glasflaskor och glasburkar – med undantag för barnmatsburkar, parfymflaskor, deodorant i glasbehållare och motsvarande
 • Drönare, frisbees eller andra flygande föremål 
 • Bollar eller andra liknande fritidsföremål som kan kastas eller sparkas
 • Sprayburkar
 • Pyroteknik
 • Droger
 • Vassa föremål, t.ex. sax, skruvmejsel eller motsvarande. 
 • Knivar, försvarsspray, laserpennor och andra föremål som är förbjudna enligt svensk lag. 
 • Farliga föremål

Följ alltid instruktioner från Kolmårdens personal. Våra medarbetare kan besluta om ytterligare föremål som inte är listade ovan stoppas vid inpassering.Om du bryter mot reglerna kan du avvisas från parken och om du har säsongskort kan det konfiskeras.


Trygghetsövervakning 

I vår park har vi trygghetsövervakning – för din säkerhet. 

Detta innebär att vi har kameror utplacerade om en incident uppstår så vi kan bistå utredande myndigheter med bevismaterial, samt att vi kan eftersöka försvunna barn om en sådan situation skulle uppstå. Vi har tydliga interna riktlinjer kring hur dessa hanteras, vid frågor kring dessa så kontakta vår Gästservice.