Av säkerhetsskäl måste du ha både kläder och skor på dig i alla djurparkens attraktioner.