Med hänsyn till våra gäster, personal och djur är det inte möjligt att köra bil i parken. Vi erbjuder istället våra gäster med synliga eller dolda funktionsvariationer möjligheten att ha med en ledsagare/personlig assistent utan kostnad om det krävs för att kunna tillgodogöra sig parken på ett bra sätt. Kontakta Gästservice vid djurparkens entré så hjälper vi dig.