Av säkerhetsskäl (bl.a. för att kunna utrymma vid eventuell brand), så lämnas barnvagnarna utanför under Delfinföreställningen. Där finns en barnvagnparkering under tak. Under andra föreställningar ställs också barnvagnarna åt sidan, så att så många som möjligt kan få plats att se föreställningen. 

Vid Safari finns också en barnvagnsparkering under tak där barnvagnen lämnas under åkturen. Om det finns en insats till barnvagnen så går det bra att ta med sig den, det gäller såväl Safari som Delfinföreställningen och de andra föreställningarna.