Ja, gemensamma toaletter finns att tillgå i tältbyn. Du har sedan tillgång till dusch dag 2 innan parkbesöket sker.