Vid incheck kommer personalen på hotellet be om legitimation på den gäst som står på bokningen. Endast en gäst per rum behöver visa legitimation. 

 

Alla utländska gäster med undantag för de som är fast bosatta och folkbokförda i Sverige ska registreras på specifika kort som tillhandahålls av Visita enligt Utlänningsförordningen (2006:97). Endast en gäst per rum behöver registrera sig.